REALIZACE ČOV V POLSKÉ ROKIETNICI

23/10/2023

WITKOWITZ ENVI společně se svým dlouholetým partnerem, firmou Inzynieria Rzeszów S.A. úspěšně dokončuje rekonstrukci, modernizaci a rozšíření komunální čistírny odpadních vod pro polskou obec Rokietnica. V současné době na této čistírně, která je navržena a instalována pro kapacitu 6 600 ekvivalentních obyvatel, probíhají závěrečné komplexní zkoušky.